Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg

De zorgsector staat onder enorme druk om efficiënter en effectiever te werken. Iedereen dient een bijdrage te leveren om oplossingen te vinden om zorg te verbeteren. Dit geldt ook voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg: gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle zorg voor jeugd, zowel de preventie als de gespecialiseerde jeugdzorg. Tegelijkertijd vinden er forse bezuinigingen plaats terwijl de vraag naar gespecialiseerde jeugdzorg alleen maar toeneemt.

 

Meetbare toegevoegde waarde

Door middel van Mijnkinddossier.nl is Topicus Zorg in staat u meetbare toegevoegde waarde te bieden bij uw dienstverlening naar ouders en kind. Het online portaal draagt bij aan de doelmatigheid van de JGZ door aan te sluiten bij de vraag naar flexibilisering en online communicatiemogelijkheden.

Jeugdgezondheidszorg Topicus
Topicus Zorg - Mijn Kind Dossier

Ketenvorming

Er is meer dan ooit behoefte aan vroegsignalering en preventie terwijl tegelijkertijd de vraag naar regie bij ouders toeneemt. Topicus Zorg draagt bij aan ketenvorming door aansluiting op het LSP en door aansluiting op het Topicus Overheid Platform voor bijvoorbeeld rapportage of regie.

Wilt u meer weten over Mijnkinddossier.nl?
Topicus