Mijnkinddossier.nl

Waarom Mijnkinddossier.nl?

Met mijnkinddossier.nl biedt u ouders een online ouderportaal en jeugddossier dat hun inzicht geeft in de ontwikkelingen van hun kind. Ouders kunnen actief deelnemen aan het zorgtraject van hun zoon of dochter waarmee u uw dienstverlening vergroot.

mijnkinddossier.nl

Samen met de ouders

In ons digitale tijdperk hebben veel ouders behoefte aan het delen van informatie rondom hun kinderen. Met Mijnkinddossier.nl beschikken zij over een prettig werkend ouderportaal waarin zij eenvoudig de ontwikkeling van hun kind kunnen zien. Groeidiagrammen, zoals het BMI of het gewicht ten opzichte van de lengte, maar ook gegeven adviezen. Uw organisatie houdt daarbij controle over welke dossier informatie er gedeeld wordt.

Haal het maximale uit contactmomenten

Met mijnkinddossier.nl nemen ouders actief deel aan het zorgtraject van hun zoon of dochter. Zij kunnen digitaal een vragenlijst invullen dat automatisch verwerkt wordt in het JGZ dossier. Hiermee heeft u minder administratieve last tijdens consulten en kan de behandelaar advies op maat leveren.

mijnkinddossier.nl

Online dagboek

Door middel van een online dagboek kunnen ouders zelf interessante gebeurtenissen van hun kind bijhouden. Denk bijvoorbeeld aan het eerste woordje of tandje. Deze gegevens zijn volledig privé en niet voor een behandelaar inzichtelijk.

Minder ‘no shows’

Ouders kunnen in mijnkinddossier.nl zelf afspraken maken en wijzigen. Hierdoor houden zij goed zicht op waar en wanneer er afspraken staan. In combinatie met de sms module draagt dit in hoge mate bij aan een lager ‘no show’ percentage.

Veiligheid

Om in te loggen op Mijn Kindddossier is account van DigiD met sms-functie nodig. Dit zorgt ervoor dat de gegevens van kind en ouders op een grondige manier beveiligd zijn. DigiD is een reeds bewezen veiligheidstechniek die voor meerdere overheidsdiensten gebruikt wordt. Om Mijn Kinddossier te activeren, moet er ee­rst toestemming gegeven worden door ouders.

Wilt u meer weten over Mijnkinddossier.nl?
Topicus